• Melanie Schulz op bezoek

  Minister Melanie Schultz Van Haegen op bezoek bij Papendrecht ivm de toekomstige verbetering van de in- en uitvoegstrook van de aansluiting op de N3. Hiervoor was ze bij het tankstation "De Noord" en heeft daar diverse mensen gesproken en een interview gehad met RTV-Papendrecht en dat deed ze samen met onze wethouder Anouk van Eekelen. Lees verder

 • Persbericht: Oprichting Netwerk VVD MerweDrecht

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de (landelijke) VVD in november 2015 is besloten tot een nieuwe partijstructuur. Alle oude afdelingen worden omgevormd tot Netwerken met een minimaal aantal van 150 leden. De VVD-afdelingen van Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht-Heerjansdam hebben daarom besloten samen als één Netwerk verder te gaan en hebben op 28 september 2016 het nieuwe Netwerkbestuur geïnstalleerd. Lees verder

 • Naadloze overgang naar nieuwe wethouder

  Afscheid van wethouder Richard Korteland en zijn vrouw. Lees verder

 • Persbericht - Wisseling van wethouders in Papendrecht

  Onze "oude" wethouder - Richard Korteland Lees verder

 • Persbericht: Nieuwe VVD-wethouder voor Papendrecht

  Nu de benoeming van Richard Korteland als burgemeester van Meppel formeel is geworden, kunnen ook stappen worden gezet in de opvolging van hem als wethouder van Papendrecht. De VVD-fractie is dan ook blij te kunnen aankondigen dat zij Anouk van Eekelen voordraagt om namens de VVD wethouder in het college van Papendrecht te worden. “Zij zal zonder twijfel de dossiers van Richard over kunnen nemen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt”, aldus fractievoorzitter Marco de Haas. Lees verder

 • Persbericht - Nieuwe voorzitter voor VVD-fractie

  © Administrator

  De VVD-fractie heeft Marco de Haas gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Marius van der Valk op, die heeft aangegeven zijn functie als aanvoerder van de grootste coalitiepartij te willen neerleggen. “Dit jaar bereik ik de leeftijd van 72 jaar en dan is het ook een keer tijd om het stokje over te dragen”, aldus Van der Valk. Marius blijft wel, namens de VVD, tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in de Raad zitten. Lees verder

 • Samen met de VVD NLdoet ondersteunen (vrijwilligersdag)

  08 februari − Ook dit jaar is er weer het nodige te doen tijdens de dag van de vrijwilligers op 12 maart'16. De VVD doet van harte mee met een eigen team en gaat meehelpen met het zomer klaar maken van speeltuin De Zonnebloen. Mocht u ook graag met ons team mee willen doen, dan kunt u dit melden aan het bestuur. Lees verder

 • Persbericht - VVD-motie beschermt Papendrechtse woningmarkt

  11 oktober − Een door de VVD ingediende motie, bedoeld om de lokale woningmarkt te beschermen, is afgelopen donderdag unaniem aangenomen in de Papendrechtse Gemeenteraad. Eerder gaf de VVD al aan dat de gemeente dient te letten op de gevolgen voor de Papendrechtse inwoners. Het College gaf voor de stemming al aan, dat zij gevolg zouden gaan geven aan de motie. Hiermee is bescherming geborgd voor de mensen die al jaren voor een woning staan ingeschreven. Lees verder

 • Persbericht - Zorgvuldige opvang asielzoekers

  03 oktober − Papendrecht moet zich beraden over of de gemeente hulp kan bieden aan de stroom van vluchtelingen die naar Nederland komt. Ook de VVD vindt dat elke vluchteling een veilige plek nodig heeft. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft aan de gemeente verzocht om haast te maken bij het plaatsen van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Volgens de VVD-fractie dient de gemeente daarbij creatief te zijn en altijd te letten op de gevolgen voor de Papendrechtse inwoners. Lees verder

 • Gemeente moet zuiniger en slimmer omgaan met geld

  13 juli − Volgens de papendrechtse VVD-fractie dient de gemeente het financiële gat van twee miljoen Euro te dichten door bezuinigingsmaatregelen en moet men kritisch blijven met het verhogen van inkomsten. De fractie ziet daarbij kansen in het slimmer organiseren van de gemeente en de taken die zij uitvoert. Het aan de markt overlaten van taken behoort volgens de liberalen zeker tot de mogelijkheden. Lees verder

 • Toespraak VVD bij voorjaarsnota

  12 juli − Voorzitter, Langzaam maar zeker klimt ook Nederland uit de economische crisis. De vooruitzichten zijn gunstig. Er is weer groei. Een bescheiden groei, maar toch. Dit voorzichtig optimisme staat echter in een schril contrast met de financiële naweeën van de crisis voor de Papendrechtse begroting. Ondanks de verstandige, behoedzame, financiële koers van dit college en in het bijzonder van de wethouder Financiën steven we af op een verwacht tekort van twee miljoen. Dik anderhalf miljoen geraamd en nog eens een half miljoen om risico’s op te vangen. Er dient derhalve twee miljoen bezuinigd te worden. Op een begroting van tachtig miljoen is dit een pittige opgave. Niet in de laatste plaats omdat de afgelopen jaren al forse bezuinigingen zijn doorgevoerd. Lees verder

 • Persbericht - Duidelijkheid over misdaadcijfers gekregen (incl. brief van Gemeente)

  07 juli − De VVD fractie heeft in mei schriftelijke vragen gesteld aan het Papendrechts College van B&W, omdat de fractie vraagtekens zette bij de mate van openheid bij misdaadcijfers. Inmiddels heeft het College antwoord gegeven op de vragen. De fractie is tevreden met de antwoorden die zijn gegeven. Dat wil zeker niet zeggen dat daarmee het onderwerp is afgedaan en dat de aandacht hiervoor zal verslappen. De VVD-fractie zal het College van Papendrecht houden aan de gegeven antwoorden. Lees verder

 • Persbericht - Cijfers over Veiligheid openbaar maken

  19 mei − Cijfers moeten nu eindelijk eens openbaar worden De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Papendrechtse college, omdat de fractie vraagtekens stelt bij de mate van openheid van cijfers over veiligheid. Dit wordt gevoed door de schijn dat de gepresenteerde cijfers over delicten in Papendrecht af lijken te wijken van de in het Algemeen Dagblad gepubliceerde cijfers. Daarnaast is de VVD-fractie allerminst blij dat het college het collegeprogramma niet waar lijkt te maken. De daarin toegezegde rapportages over cijfers van vernielingen en de bijbehorende kosten worden tot op heden niet gepubliceerd. Volgens de fractie wordt het tijd dat het college daad bij woord voegt, omdat de inwoners van Papendrecht het recht hebben om te weten hoe er in de gemeente met veiligheid wordt omgegaan. Lees verder

 • Persbericht - Nieuws van de fractie

  08 april − De VVD fractie maakt bekend dat Herman Nieuwstraten (voorheen wethouder en fractievoorzitter PAB) per direct deel uit maakt van haar fractie. Lees verder

 • Ontmoeting burgers met gemeenteraadsleden

  13 maart − Dinsdagavond 10 maart jl. vond de jaarlijkse ontmoeting tussen onze inwoners van Papendrecht en de gemeenteraadsleden plaats. De bijeenkomst werd door Jacobine Geel. Lees verder

 • Waterschapsverkiezing 2015 en onze eeuwenlange relatie met het water

  09 maart − Wij willen natuurlijk allemaal beschermd zijn tegen overstromingen; de rivieren in onze delta blijven onberekenbaar. Daarom worden onze dijken, sluizen en stuwen periodiek getoetst. Bij de laatste toetsing is ongeveer 700 km waterkering in Nederland afgekeurd. Hiervan ligt een groot deel in ons rivierengebied! Lees verder

 • Persbericht - VVD verbaast over achterblijven van overige Drechtsteden bij opvangen van vluchtelingen

  27 januari − De Papendrechtse VVD fractie heeft de wethouder aangespoord om de omliggende gemeenten ertoe te zetten dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het opvangen van vluchtelingen. De VVD-fractie meent dat Papendrecht moet stoppen met het braafste jongetje uit de klas te zijn. Lees verder

 • VVD Papendrecht blij met de mogelijkheden die Koningsdag biedt

  27 oktober − Volgend jaar viert de koning in de Drechsteden “Koningsdag in nieuwe stijl”. Volgens de VVD-fractie is dit een prima gelegenheid om aan heel Nederland te laten zien wat de Papendrechtse inwoners en ondernemers te bieden hebben. Lees verder

 • VVD wil baankansen voor 50-plussers vergroten

  14 oktober − Een jaar geleden werd op VVD-initiatief de Startersbeurs ingevoerd in de Drechtsteden. Hiermee krijgen jonge werkzoekenden de mogelijkheid om 6 maanden werkervaring op te doen en dus om de kansen op een baan te vergroten. De VVD fracties van de zes gemeenten in de Drechtsteden roepen nu op om de inzet van de Meesterbeurs te onderzoeken; een instrument om de kansen op werk voor oudere werkzoekenden (50-plus) te vergroten. “Het is belangrijk om naast de kennis van de jongeren ook te investeren in de ervaring van de ouderen,” aldus de liberalen in de regio. “Met de Meesterbeurs kunnen we werkzoekende 50-plussers een beter uitgangspunt geven om aan het werk te komen en zorgen we ervoor dat er meer uitkeringsgerechtigden gaan participeren.” De VVD heeft het Drechtstedenbestuur gevraagd om de mogelijkheden en kosten voor het invoeren van de Meesterbeurs te onderzoeken en mee te nemen in de evaluatie van de Startersbeurs die voor eind van dit jaar gepland staat. Lees verder

 • Persbericht - VVD fractie pleit voor veilige Veerdam

  11 september − Zondagmorgen 7 september brak zonder waarschuwing een loodzware tak van een kastanjeboom aan de Veerdam. De tak miste net een wandelaarster en vernielde een geparkeerde auto. In de krant was te lezen dat de gemeente het incident hoog opneemt, maar wat houdt dat eigenlijk in? De bewoners van de Veerdam zijn zowel geschrokken als kwaad. Zij hebben immers de gemeente Papendrecht twee jaar geleden al gewaarschuwd. De VVD fractie vindt dat het papendrechtse College duidelijk moet aangeven hoe zij een herhaling van zo’n incident gaat voorkomen. Lees verder