VVD Papendrecht

De VVD maakt werk van Papendrecht!

De afdeling is de Papendrechtse vertegenwoordiging van de landelijke VVD. Met name houdt zij zich bezig met het uitdragen van het liberale gedachtegoed op lokaal niveau. Dit gebeurt middels:

  • discussiebijeenkomsten voor afdelingsleden over lokale en landelijke politieke onderwerpen, vaak begeleid door een deskundig inleider en/of liberaal politicus;
  • openbare discussiebijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere groeperingen;
  • het voeren van propaganda en campagnes zowel algemeen als richting doelgroepen;
  • het selecteren, begeleiden en opleiden van leden die binnen de afdeling actief willen worden in bestuur of lokale politiek;
  • het opstellen van kandidatenlijsten voor gemeenteraadsverkiezingen en het aandragen van kandidaten voor verkiezingen van Provinciale Staten en het Parlement.