Persbericht - VVD-motie beschermt Papendrechtse woningmarkt

We hebben op dit moment te maken met een uitzonderlijk groot aantal vluchtelingen die de weg naar Nederland al hebben gevonden. Daar dient ook een passende oplossing voor te komen. In de asielzoekers centra (AZC) wachten nog ongeveer 14.000 statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning, op een woonruimte. Hierdoor is er geen plaats in de AZC’s voor de opvang van nieuwe vluchtelingen. Daarom is aan gemeenten gevraagd om versneld statushouders te huisvesten. De gemeente Papendrecht heeft aangegeven om bovenop de bestaande taakstelling van 56 een inspanning te leveren voor 32 extra statushouders.

 

Omdat de versnelde plaatsing van statushouders tot verstoring van de woningmarkt kan gaan leiden, heeft de VVD-fractie besloten om een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Met de motie werd het College verzocht om voor de huisvesting van statushouders ook woningen die de gemeente in eigendom heeft te gebruiken. Daarbij werd ook de mogelijkheid geboden om leegstaande panden van derden te gebruiken. Het College werd aangezegd alles in het werk te stellen om de wachttijden voor woningzoekenden niet te laten toenemen door de vestiging van statushouders. De fractie vindt het immers niet uit te leggen aan woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan, dat ze nog langer moeten wachten omdat statushouders voorrang krijgen bij de verstrekking van sociale huurwoningen.

 

De overige leden van de Gemeenteraad schaarde zich unaniem achter het voorstel van de VVD, nadat het College al had aangegeven in lijn van de motie te gaan werken.