Persbericht - Zorgvuldige opvang asielzoekers

We hebben op dit moment te maken met een uitzonderlijk groot aantal vluchtelingen die de weg naar Nederland al hebben gevonden. Daar dient ook een passende oplossing voor te komen. Dit dient echter wel vanuit een centraal punt te worden aangestuurd. Het COA is in de ogen van de VVD-fractie de organisatie die deze regierol vervult. Alle lokaal geboren initiatieven, hoe goed bedoeld ook, dienen in lijn te zijn met de wensen van het COA.

 

Het COA heeft aangegeven dat er in gemeenten zoals Papendrecht behoefte is aan snelle huisvesting voor statushouders. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Vorig jaar zette de gemeente zich al in om het opgedragen aantal statushouders te huisvesten. De gemeente was daarin zelfs ijveriger dan omliggende gemeenten. Hoewel de uitkomst daarvan positief was voor de statushouders, waren er ook negatieve gevolgen. Omdat statushouders voorrang hebben op alle andere woningzoekenden, werd de wachttijd voor huurwoningen langer.

 

Wanneer Papendrecht nu weer versneld statushouders gaat plaatsen, zal dit negatief uitpakken voor de weer langer wordende wachttijden. Daarom dient er creatief naar huisvesting voor de statushouders te worden gezocht, waardoor er niet wordt gedrukt op de sociale huurwoningen.

 

Opvang van statushouders is nodig maar vraagt veel van onze samenleving en de gemeente dient daar oog voor te blijven houden. De VVD-fractie gaf daarom tijdens een ingelaste commissievergadering aan dat de gemeente door goede communicatie openheid van zaken en transparantie dient te bieden. Hierdoor blijft de Papendrechtse inwoner ingelicht over wat er in hun omgeving plaatsvindt.