Gemeente moet zuiniger en slimmer omgaan met geld

Volgens de papendrechtse VVD-fractie dient de gemeente het financiële gat van twee miljoen Euro te dichten door bezuinigingsmaatregelen en moet men kritisch blijven met het verhogen van inkomsten. De fractie ziet daarbij kansen in het slimmer organiseren van de gemeente en de taken die zij uitvoert. Het aan de markt overlaten van taken behoort volgens de liberalen zeker tot de mogelijkheden.

Afgelopen donderdag stond de Gemeenteraadsvergadering grotendeels in het teken van het financiële beleid. Er werd door de Raad teruggekeken naar de afgelopen periode door het behandelen van de concernrapportage en er werd vooruitgekeken tot 2020. Het is gebruikelijk dat tijdens het behandelen van deze onderwerpen de fractievoorzitters hun beschouwing geven op het gevoerde beleid en welke mogelijkheden zij voor de toekomst zien.

Ook Marius van der Valk, fractievoorzitter van de VVD, droeg zijn beschouwing voor. Daarin begon hij met de waarschuwing dat ondanks Nederland langzaam uit de economische crisis klimt, Papendrecht toch voor een bezuiniging van twee miljoen staat. Een pittige opgave voor het College van B&W. Maar ook de VVD loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en denkt, zoals het merendeel van de raadsfracties, graag constructief mee. In april 2014 zette de VVD haar handtekening onder een breed gedragen coalitieakkoord en “die afspraken staan nog steeds onverwijld overeind. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Maar alleen als het moet en alleen als het in het belang is van Papendrecht. Wat de VVD betreft worden tekorten dan ook niet automatisch afgewenteld op onze inwoners.”

Als positief kritische noten voor het College gaf de VVD nog enkele denkrichtingen mee om het gat van twee miljoen te dichten. Er dient vooral te worden gewerkt aan het verminderen van uitgaven door de gemeente en men moet zeer kritisch zijn ten opzichte van het verhogen van de inkomsten. Van der Valk gaf het College mee dat er ruimte zit in het terugbrengen van kosten door zaken, zoals het parkeerbeleid en de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s), slimmer te organiseren.

Liberalen zijn voor een zo’n klein mogelijke overheid. De VVD wil dan niet alleen praten over het sluiten van voorzieningen, maar ook over het aan de markt overlaten van taken. Veel van de taken die nu door de gemeente worden uitgevoerd kunnen door de markt beter én goedkoper worden opgepakt. Bij het slimmer organiseren van de gemeente zou men niet achter mogen blijven op de huidige moderne arbeidsmarkt. Daarin wordt vaak gewerkt met een kleine kern van vaste medewerkers met daaromheen mensen die flexibel in te zetten zijn wanneer nodig.