Persbericht - Duidelijkheid over misdaadcijfers gekregen (incl. brief van Gemeente)

De VVD fractie heeft in mei schriftelijke vragen gesteld aan het Papendrechts College van B&W, omdat de fractie vraagtekens zette bij de mate van openheid bij misdaadcijfers. Inmiddels heeft het College antwoord gegeven op de vragen. De fractie is tevreden met de antwoorden die zijn gegeven. Dat wil zeker niet zeggen dat daarmee het onderwerp is afgedaan en dat de aandacht hiervoor zal verslappen. De VVD-fractie zal het College van Papendrecht houden aan de gegeven antwoorden.

Zoals eerder in de media aangegeven, heeft de VVD-fractie in mei vragen gesteld over de veiligheid in Papendrecht en de op dat moment gepubliceerde misdaadmonitor van het AD. De antwoorden die het College van B&W daarop hebben gegeven, stellen dat het nog steeds bovengemiddeld veilig wonen is in Papendrecht. Om dat zo te houden en te verbeteren, zal het College ook in de toekomst stappen zetten. "We zijn tevreden met de gegeven antwoorden en zullen met veel belangstelling de komende stappen volgen en als het nodig is weer het College van Papendrecht daarop aanspreken", aldus fractievoorzitter Marius van der Valk.

 Naast de beantwoording van de vragen presenteerde het College ook het overzicht van schades door openbare vernielingen die in Papendrecht hebben plaatsgevonden. De Gemeenteraad heeft hier lang op moeten wachten. Nu heeft de Raad eindelijk een goed beeld van wat de gemeente jaarlijks kwijt is aan het herstellen van toegebrachte vernielingen; een bedrag dat dit jaar op ruim € 80.000,- wordt geschat.

 In de beantwoording van de vragen geeft het College aan dat het verhogen van de veiligheid in Papendrecht niet alleen een taak is van de gemeente. Ook aan de bewoners mag medewerking worden gevraagd voor onder andere het uitwerken van ideeën. Hier kan de VVD zich wel in vinden. Zij vinden ook dat de bewoners oplettend mogen zijn en indien mogelijk de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. “De inwoners van Papendrecht weten wat er speelt en kunnen daar de juiste mensen over inlichten. Dat neemt niet weg dat de gemeente dient te begeleiden, informeren en te faciliteren”, zegt Van der Valk.

Met het opstellen van het integraal Veiligheidsplan 2016-2020 heeft het College aangegeven dat bewoners van Papendrecht betrokken gaan worden. Samen met de bewoners zal gezocht worden naar nieuwe ideeën voor preventieve maatregelen ter verbetering van de woon- en werkomgeving. De VVD hoopt dat wanneer dit moment aanbreekt, de Papendrechters niet schromen om hun stem te laten horen. De VVD heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en spreekt haar dank uit aan de Papendrechtse inwoners en oveheidsinstanties die deze veiligheid in en om de gemeente waarborgen.