Ontmoeting burgers met gemeenteraadsleden

Dinsdagavond 10 maart jl. vond de jaarlijkse ontmoeting tussen onze inwoners van Papendrecht en de gemeenteraadsleden plaats. De bijeenkomst werd door Jacobine Geel.

Vooraf hebben Marco en ik een tafel die ter beschikking was gesteld aangekleed met VVD posters en andere zaken die met de komende Staten- en Waterschapsverkiezingen van 18 maart verband houden. Sophia was helaas door griep geveld en dus niet aanwezig. Ruud B├╝scher was er wel, ook een aantal bestuursleden en VVD leden.

Buiten de mensen die banden hebben met de politiek waren er ongeveer 90 inwoners. Als je goed nagaat is dit 0,28% van onze inwoners, die aandacht en interesse heeft om deze jaarlijkse bijeenkomst te bezoeken. 

De lokatie was perfect, namelijk in ons nieuwe sportcentrum. 

Duidelijk was dat er, in de discussie,  veel emotie lag tussen de partijen PAB, OP en de coalitie. 

Als VVD hebben wij enkele onderwerpen aangehaald zoals de economie in Papendrecht, werk en bedrijfsleven en vastgesteld dat wij dat in Papendrecht goed doen, zeker in vergelijking met de ons omliggende gemeenten. Vanuit het lokale MKB kwam het verzoek om ook de Papendrechtse bedrijven meer in te schakelen bij de zakelijke offertes die door de gemeente worden gevraagd voordat een order wordt geplaatst. 

Als VVD hebben wij ook duidelijk gereageerd op de vragen vanuit het publiek over de kosten van de parkeergarage. Wij hebben hierop gezegd dat de aankoop destijds nooit gedaan had moeten worden en dat daardoor een groot jaarlijks tekort ontstaat op de begroting van de gemeente. Een van mogelijkheden om dat op te lossen zou een totale afboeking kunnen zijn maar dat is nu niet mogelijk. 

Ook hebben wij als VVD gesteld dat de samenwerking in Drechtstedenverband een goede zaak is en dat er op dit moment ook duidelijk aandacht is om nieuwe banen te creeren, specifiek voor mensen die langere tijd werkloos zijn en de jeugd. 

Wat later werd na de koffiepauze een aantal onderwerpen besproken die door het publiek waren aangedragen. 

Een ervan was het winkelcentrum in de Oostpolder. Hierover hebben wij verteld dat de planning is dat de bouw dit jaar wordt gestart en dat het winkelcentrum eind 2016 zal worden opgeleverd. 

Verder zijn er ook nog een groot aantal onderwerpen aangekaart zoals o.a. de nieuwe witte brug, vragen over zorg en welzijn, de kluifrotonde en vragen over stoep tegels etc. 

Wij hebben na afloop van de ontmoeting nog met veel bezoekers nagepraat en duidelijk aangegeven dat wij als VVD staan voor een gedegen financieel beleid waardoor Papendrecht een gemeente blijft waar het goed is om te wonen en te werken.

 

Marius van der Valk, Fractievoorzitter van de VVD Papendrecht.