Persbericht - Nieuws van de fractie

De VVD fractie maakt bekend dat Herman Nieuwstraten (voorheen wethouder en fractievoorzitter PAB) per direct deel uit maakt van haar fractie.

Herman Nieuwstraten heeft jarenlange ervaring als wethouder en raadslid. Daarnaast heeft hij specifieke kennis van de WMO en het sociaal domein. Naast zijn ervaring en kennis, passen zijn visie en gedrevenheid binnen de VVD en leveren daarmee ook een bijdrage aan Papendrecht. Fractievoorzitter Marius van der Valk; "Herman is een liberale Papendrechter en een welkome aanvulling binnen ons team. Samen met het college werken wij op een constructieve manier aan een liberaler Papendrecht." De VVD fractie ziet uit naar een goede en plezierige samenwerking.