Persbericht - Cijfers over Veiligheid openbaar maken

Cijfers moeten nu eindelijk eens openbaar worden De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Papendrechtse college, omdat de fractie vraagtekens stelt bij de mate van openheid van cijfers over veiligheid. Dit wordt gevoed door de schijn dat de gepresenteerde cijfers over delicten in Papendrecht af lijken te wijken van de in het Algemeen Dagblad gepubliceerde cijfers. Daarnaast is de VVD-fractie allerminst blij dat het college het collegeprogramma niet waar lijkt te maken. De daarin toegezegde rapportages over cijfers van vernielingen en de bijbehorende kosten worden tot op heden niet gepubliceerd. Volgens de fractie wordt het tijd dat het college daad bij woord voegt, omdat de inwoners van Papendrecht het recht hebben om te weten hoe er in de gemeente met veiligheid wordt omgegaan.

Tijdens de Commissievergadering van Algemene Bestuurlijke Zaken van 21 april 2015 is door de burgemeester en de politie een overzicht gegeven van de delicten die het afgelopen jaar in Papendrecht hebben plaatsgevonden. De algehele conclusie die de presentatie uitstraalde was dat het, ondanks enkele schommelingen, nog steeds bovengemiddeld prettig en veilig wonen is in Papendrecht. Niet veel later publiceerde het Algemeen Dagblad (AD) de misdaadmeter 2015. Daarin was de boodschap dat het in Zuid Holland juist steeds onveiliger wordt.

 In de ranglijst van het AD stond Papendrecht op plaats 217. Deze plaats is op zich nog in de veilige helft van de lijst, maar dan ook nog maar net. Daarbij is het een ‘daling’ van enkele tientallen plaatsen ten opzichte van de vorige misdaadmeter. In de volgorde van de zes Drechtstedelijke gemeenten, waarin Dordrecht op de eerste plaats als onveiligste gemeente staat, staat Papendrecht op een dubieuze derde plaats. De Papendrechtse VVD-fractie vindt het op zijn minst opmerkelijk dat de presentatie van het college en het artikel in het AD elkaar niet ondersteunen. Zij zijn benieuwd wat het college gaat doen om de daling in de ranglijst weer ongedaan te maken.

 Daarnaast is de fractie allerminst blij met het uitblijven van de vorig jaar toegezegde periodieke publicatie van de vernielingen in Papendrecht en de kosten die daarmee samengaan. “Dat het college deze cijfers zou publiceren staat zelfs letterlijk in het huidige collegeprogramma”, aldus Fractievoorzitter Marius van der Valk. “Ook hiervoor is vorig jaar door de VVD-fractie aandacht gevraagd tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Tot op heden is er nog geen invulling aan gegeven”. Wat de VVD fractie betreft is een kwartaalpublicatie voldoende.