Nieuwsbrief april 2018

Een nieuwsbrief, in eerste instantie aan de Papendrechtse VVD leden gericht, waarin wordt teruggekeken op de verkiezingen, de uitslag en hoe we daar mee om willen gaan.

Beste VVD-ers,

De verkiezingen zijn voorbij. De uitslag is bekend en ik schrijf dit een dag nadat de informateur zijn advies aan de raad heeft gegeven: PAB, CDA, CU en SGP. Ongetwijfeld heeft u via de kranten, sociale media en gesprekken wel het een en ander meegekregen over de verkiezingen. Ik wil u met deze nieuwsbrief graag even meenemen in de politieke gebeurtenissen van afgelopen maand en hoe de fractie er nu voor staat. Dat wil ik echter niet doen voordat ik u allen heb bedankt voor uw steun. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het hebben van een brede achterban cruciaal is voor een sterke Papendrechtse VVD. Ik ben trots op deze achterban en realiseer me tegelijkertijd ook dat er meer in onze band kan worden geïnvesteerd. Daarvoor ga ik me zeker inzetten.

 

Terugblik campagne

Wij kijken terug op een mooie campagne waar we het zeker niet slecht hebben gedaan maar waar ook leermomenten uit zijn voortgekomen. We hebben onze mediamomenten gepakt en goede gesprekken gehad met inwoners van Papendrecht. We hebben bewust nadruk gelegd op de betrouwbaarheid, bestuurskracht en samenwerking die we uit wilden stralen. De afgelopen acht jaar heeft de VVD namelijk laten zien dat we goed konden besturen en dat we mooie dingen voor elkaar hebben gekregen. Zelfs in jaren waarin het economisch minder ging in Nederland en waarin we voor fikse bezuinigingen stonden. Het aantal mediamomenten en campagnemomenten was zelfs meer dan vier jaar geleden. Uiteindelijk heeft dat niet mogen baten en kwamen we in totaal 26 stemmen tekort voor een derde zetel. De eindstand was dat de VVD de derde partij werd met twee zetels in de gemeenteraad.

 

Afscheid bekende gezichten

We hebben afscheid moeten nemen van Marius en Herman als raadslid. Marius zal zich uit de politiek terugtrekken om zo meer tijd vrij te maken voor zijn vrouw en alle plannen die ze samen nog hebben. Natuurlijk zal hij zo nu en dan zijn gezicht laten zien en klaar staan voor klusjes voor de VVD, maar niet meer op structurele basis. Herman zal de fractie nog als duo-raadslid blijven ondersteunen. Hij zal voorlopig ons gezicht binnen de commissie samenleving blijven. We hebben met de fractie na de afscheidsraadsvergadering al afscheid van ze genomen maar ik wil ook graag op deze manier nogmaals mijn dank uitspreken naar beide heren. Beiden hebben zich, met bijna onuitputtelijke energie, jarenlang ingezet voor de VVD en laten zien dat energie echt niet afneemt, naarmate je ouder wordt.

 

Wethouderschap

Zoals het er nu uitziet, zal ook Anouk ons gaan verlaten. Door het huidige advies voor een nieuwe coalitie, is duidelijk geworden dat er de komende raadsperiode geen wethouderspost voor de VVD is weggelegd. Het kan natuurlijk gebeuren dat de huidige coalitiebesprekingen mislukken en de VVD alsnog wordt gevraagd om aan de onderhandelingstafel te komen zitten. Zelfs dan is het door de grootte van het PAB niet waarschijnlijk dat de VVD de interessante portefeuilles binnen weet te halen. Daarom is voor Anouk het moment aangebroken om te gaan zoeken naar nieuwe uitdagingen.

 

Dat is jammer, want ik meen oprecht wanneer ik zeg dat Anouk zowel als bestuurder een aanwinst is maar ook als teamspeler binnen het College en de fractie. Anouk heeft goed werk verzet in de periode dat ze voor ons in Papendrecht aan de slag was. Helaas heeft ze de pech gehad dat enkele dossiers, waarbij ze echt niet anders heeft kunnen handelen, tegen haar heeft gewerkt tijdens de verkiezingen. Dat neemt niet weg dat ze bijna rimpelloos de zware dossiers van Richard Korteland heeft overgenomen. Ook binnen het dagelijks bestuur van de Drechtsteden heeft ze zich met verve laten gelden en de belangen van Papendrecht uitstekend behartigd.

 

Formatie

Dan nu het formatieproces. Meteen nadat de verkiezingsuitslag bekend was, hebben de partijen zich uitgesproken voor het benoemen van een externe informateur. Hierbij is gekozen voor dhr. Rinus de Regt. Wij hebben als VVD-fractie twee gesprekken met hem gevoerd. Hierbij hebben we aangegeven dat de VVD te allen tijde verantwoordelijkheid wil nemen, maar wel met stabiele en betrouwbare partners in een coalitie. Hierbij zagen ook wij een rol voor het PAB weggelegd maar er moest dan naast de VVD minstens nog één andere partij bij om het liberale geluid te kunnen laten horen vanuit een mogelijke coalitie. Zoals bij u bekend, heeft de informateur een advies gegeven, waarin de VVD niet voorkomt. Hij heeft gekozen voor een christelijk blok om tegenwicht te kunnen leveren tegenover een groot PAB. Dit advies doet enigszins recht aan de verkiezingsuitslag. Het is nu aan deze partijen om te bewijzen dat ze samen kunnen besturen.  

 

Komende raadsperiode

Hoe de komende jaren? Dat is vooralsnog een raadsel. We zullen eerst moeten bezien of het PAB en de christelijke partijen tot een akkoord kunnen komen. Mocht dat niet lukken, dan liggen alle mogelijkheden nog open. Mochten zij er wel uit komen, dat zullen we de komende vier jaar onze rol vanuit de oppositie gaan vervullen. Hoe dan ook, u kunt er zeker van zijn dat we dit op een liberale manier zullen doen. Sophia en ik, gesteund door de duo-raadsleden Akkie Bokma, Herman Nieuwstraten en andere actieve leden, zullen ons in blijven zetten voor Papendrecht. De dingen die we de afgelopen acht jaar hebben opgebouwd mogen niet worden afgebroken!


Rest mij niets anders dan u te bedanken voor uw steun en het getoonde vertrouwen. Ik kijk in ieder geval positief naar de toekomst. Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Met liberale groet,

Marco de Haas