Persbericht: Oprichting Netwerk VVD MerweDrecht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de (landelijke) VVD in november 2015 is besloten tot een nieuwe partijstructuur. Alle oude afdelingen worden omgevormd tot Netwerken met een minimaal aantal van 150 leden. De VVD-afdelingen van Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht-Heerjansdam hebben daarom besloten samen als één Netwerk verder te gaan en hebben op 28 september 2016 het nieuwe Netwerkbestuur geïnstalleerd.

Een samenwerking tussen deze afdelingen is volgens het bestuur een logische stap. Het gaat om een belangrijk gebied met vele onderlinge raakvlakken op gebieden als economie, veiligheid en werkgelegenheid. Daarnaast bestaat tussen deze gemeenten aan het water al een vergaande samenwerking.

Het nieuwe Netwerkbestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere oude afdeling. Als gevolg van de oprichting van dit nieuwe Netwerk wordt de slagkracht van de oude afdelingen vergroot en verwacht het bestuur dat het nog beter toegerust is om zowel leden als niet-leden in staat te stellen hun liberaal geluid te laten horen.

Het Netwerkbestuur zal dan ook met name inzetten op het organiseren van netwerkbijeenkomsten, politieke cafés, debatten, het ondersteunen van de leden in elke gemeente bij het voeren van campagne en de communicatie en het organiseren van opleidingen voor bestuurders, raadsleden en leden.

Ook kan het Netwerkbestuur bij de gemeenteraadsverkiezingen ondersteuning geven, maar stelt zij nadrukkelijk “de kieslijst, het verkiezingsprogramma en het zo nodig voordragen van een wethouder blijft een lokale aangelegenheid”.